Katarzyna Kołodziej

dypl. hig.

Katarzyna Kołodziej

higienistka

WYKSZTAŁCENIE

Wieloletni edukator, wykładowca, nauczyciel, pedagog i egzaminator w Medycznych Szkołach Policealnych na kierunkach Technik Sterylizacji Medycznej, Higienistka i Asystentka Stomatologiczna. Ekspert w dziedzinie Promocji Zdrowia Jamy Ustnej.

Czynnie działa w Zarządzie Sekcji Profilaktyki i Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Wrocław oraz w PSHS Częstochowa i SPHD Toruń.

W Centrum Stomatologii Prestige Dent Medicover we Wrocławiu prowadzi zabiegi z zakresu profilaktyki, fizjoterapii i higieny stomatologicznej. Skutecznie oczyszcza uzębienie ze złogów twardych: kamienia – skaling nad-i poddziąsłowy i złogów miękkich: osadów, przebarwień – piaskowanie, a wraz ze skanowaniem uśmiechu w technologii 3D kompleksowo dba o stan zdrowia narządu żucia każdego pacjenta.

Wspomaga pracę zespołu stomatologicznego opiekując się pacjentami podczas leczenia chirurgiczno-implantoprotetycznego.
Uczestniczy w branżowych, międzynarodowych i krajowych konferencjach, szkoleniach, kongresach, zjazdach. Organizuje akcje profilaktyczne, podkreśla wszechstronne kompetencje zawodowe i rangę zawodu Higienistki Stomatologicznej. Prowadzi instruktaże higieny jamy ustnej: w szkołach, przedszkolach, lokalnych klubach, domach opieki, sanatoriach czy na oddziałach szpitalnych.

Chętnie dzieli się swoją wiedzą, przemyśleniami, doświadczeniem, wspomaga lekarzy dentystów, higienistki, higienistów, asystentki, asystentów i fizjoterapeutów w codziennej pracy. Szerzej zwraca uwagę na korelację sylwetki, równowagę i postawę ciała z pięknym szerokim uśmiechem.

Prywatnie szczęśliwa żona. Posiadaczka pinczera miniaturowego – Delgado, matka chrzestna Shih tsu – Lampo, miłośniczka Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i gry na gitarze akustycznej.

NorwayGermanEnglish