Jakub Hadzik

Jakub Hadzik

dr n. med.

Jakub Hadzik

chirurgia, implantologia

WYKSZTAŁCENIE

DZIAŁALNOŚĆ

Specjalista w zakresie zaawansowanej chirurgii stomatologicznej i implantologii. W centrum jego zainteresowań jest praca chirurgiczna z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod leczenia, gwarantujących małą inwazyjność oraz bezbolesność.

Doktor Jakub Hadzik stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych zagranicznych i krajowych specjalistycznych sympozjach oraz kursach doskonalących. Swoją wiedzę zdobywał od uznanych na świecie specjalistów z różnych dziedzin stomatologii, m.in. u profesora Markusa Hürzelera z Monachium i doktora Ueli Grundera z Zurychu.

Po zrealizowaniu programu specjalizacji i zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego uzyskał tytuł specjalisty chirurgii stomatologicznej. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej oraz Pracowni Implantologii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie z wyróżnieniem obronił doktorat dotyczący wykorzystania leczenia implantologicznego w trudnych przypadkach.

Doktor Hadzik ukończył również Curriculum Periodontologiczne u profesora Antona Sculeana z Berna. Ponadto uczestniczył w zaawansowanych, wielomodułowych kursach implantologicznych oraz szkoleniach z zakresu estetycznej i funkcjonalnej odbudowy zębów. W 2018 roku odbył miesięczny staż na Uniwersytecie TUD w Dreźnie, gdzie pracował w zespole zajmującym się biomateriałami używanymi w zaawansowanej regeneracji kości. Obecnie nadal współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Dreźnie w zakresie projektów badawczych.

Realizuje projekty naukowe związane głównie z leczeniem implantologicznym i wykorzystaniem cyfrowych technik 3D w stomatologii.

Doktor n. med. Jakub Hadzik jest autorem i współautorem ponad 80 specjalistycznych artykułów naukowych w czasopismach branżowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Prezentował wyniki swoich badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych dla lekarzy stomatologów. Prowadził specjalistyczne wykłady dla lekarzy stomatologów m.in. podczas kongresu Unii Stomatologicznej oraz Kongresu Światowej Federacji Dentystycznej.

Osiągnięcia kliniczne i naukowe doktora Jakuba Hadzika zostały uznane podczas prestiżowych międzynarodowych konferencji naukowych w kraju i zagranicą. Zdobył nagrody i wyróżnienia m.in. podczas konferencji implantologicznej EAO w Paryżu, DGZI – czyli Niemieckiego Towarzystwa Implantologicznego w Monachium i podczas Światowego Kongresu Stomatologicznego FDI w Madrycie.

NorwayGermanEnglish